Klik hier: VERSLAG SENIOREN VAKANTIEWEEK 2023

Naast een kinderkamp organiseert de stichting Vakantieweken ook elk jaar een vakantieweek voor
zo’n 40 senioren die, om wat voor reden dan ook, niet (meer) op vakantie kunnen. Het een week lang
mogen genieten van mooie dingen, maar vooral het ontmoeten van elkaar, geeft zoveel positieve energie, dat de deelnemers er vaak nog lang op kunnen teren.
De deelnemende ouderen wonen grotendeels in de Rotterdamse wijken Crooswijk en het Oude
Noorden en verkeren soms in sociaal isolement en soms in een zwakke financiële positie. Ook speelt
soms slechte gezondheid hen parten. De deelnemers worden van aangemeld door de Wijkpastoraten
in die wijken en andere hulpverleningsinstanties.

De vakantieweek vindt in wisselende locaties plaats. Vaak in natuurrijke gebieden, zodat de
deelnemers helemaal bij kunnen komen in een prachtige, rustieke omgeving. Maar zij kunnen zich
ook aanmelden voor diverse uitstapjes naar bezienswaardigheden; leuke musea en/of marktjes in de
buurt. Ook worden er creatieve momenten gehouden; is er kampvuur en een bonte avond. Er is ruimte voor spelletjes en ’s avonds wordt er, vaak onder ’t genot van een glaasje, nog lang nagepraat. Het succes van de vakantieweken is grotendeels te danken aan de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers, die hierbij ondersteunt worden door een beroepskracht. Met elkaar zorgen zij ervoor dat iedereen goed verzorgt wordt; het naar de zin heeft; de afwas gedaan wordt; en de personenbusjes gereden worden. In de accommodatie is doorgaans een eigen kookstaf en schoonmaakploeg aanwezig.
De deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 100,-. Deze bijdrage wordt bewust laag gehouden, om te voorkomen dat ouderen met een smalle beurs niet mee zouden kunnen. De werkelijke kosten zijn uiteraard veel hoger, maar kunnen worden gefinancierd door diverse fondsen op projectbasis, maar ook door giften van zowel particulieren; kerken als andere organisaties. Zij stellen ons in staat om elk jaar een groep ouderen de ‘vakantie van hun leven’ te kunnen bieden. Er daar gaat het ons om.