De Doelgroep

Kinderen in de basisschoolleeftijd, woonachtig in de Rotterdamse achterstandswijken Crooswijk en het Oude Noorden die niet op vakantie gaan. De redenen voor het niet op vakantie kunnen zijn divers. Gedacht kan worden aan het ontbreken van financiële middelen, gezondheidsproblemen bij de ouders en andere complexe problematiek. De kinderen worden aangemeld door de jongerenwerkers van Stichting Goud van Noord, schoolmaatschappelijk werkers, via de wijkteams of andere hulpverleningsinstanties. Er kunnen maximaal 60 kinderen mee op kinderkamp.

Doelstelling

De kinderen een leuke vakantieweek bezorgen vol spelletjes, buiten spelen, toneel, zwemmen en andere kampactiviteiten. Hiermee geven we de kinderen een leuke week, waarbij ze even weg zijn uit de vaak ingewikkelde en/of zorgelijke thuissituatie.

Vrijwilligers

Het kinderkamp wordt elk jaar weer mogelijk gemaakt door een enthousiaste groep van ongeveer 23 vrijwilligers. Er gaan 14 groepsleiders mee, die elk met zijn tweeën verantwoordelijk zijn voor een groepje van 8 á 9 kinderen. Twee  sportknotsen loodsen de groepsleiding door het dag- en spelprogramma heen. Verder is er 1 kampleider die de hoofdleiding heeft.

Er gaan ook studenten mee als groepsleiding vanuit verschillende opleidingen: pabo’s, sociale opleidingen, sportopleidingen. Voor alle vrijwilligers wordt door de Stichting een VOG aangevraagd.

In de keuken zijn ongeveer zes vrijwilligers actief om voor zo´n 85 personen een gezonde maaltijd klaar te maken. De keukenploeg houdt ook het kamphuis schoon.

We zoeken vrijwilligers

Aftermovie kinderkamp 2022