De kampweek is van 21-27 juli 2024

De Doelgroep

Kinderen in de basisschoolleeftijd, woonachtig in Rotterdam (Crooswijk, Kralingen en het Oude Noorden) die niet op vakantie gaan. De redenen voor het niet op vakantie kunnen zijn divers. Gedacht kan worden aan het ontbreken van financiële middelen, gezondheidsproblemen bij de ouders en andere complexe problematiek. De kinderen worden aangemeld door de jongerenwerkers van Stichting Goud van Noord, schoolmaatschappelijk werkers, via de wijkteams of andere hulpverleningsinstanties. Er kunnen maximaal 64 kinderen mee op kinderkamp.

Doelstelling

De bezorgend de kinderen een leuke vakantieweek bezorgen vol spelletjes, buiten spelen, toneel, zwemmen en andere kampactiviteiten. Hiermee geven we de kinderen een leuke week, herinneringen voor het leven en verhalen om te vertellen; waarbij ze even weg zijn uit de vaak ingewikkelde en/of zorgelijke thuissituatie.

Vrijwilligers

Het kinderkamp wordt elk jaar weer mogelijk gemaakt door een enthousiaste groep van ongeveer 23 vrijwilligers. Er gaan 14 groepsleiders mee, die elk met zijn tweeën verantwoordelijk zijn voor een groepje van 8 á 9 kinderen. Een team ‘sportknotsen’ loodsen de groepsleiding door het dag- en spelprogramma heen. Verder is er een  kampleider die de hoofdleiding heeft.

Er gaan ook studenten mee als groepsleiding vanuit verschillende opleidingen: pabo’s, sociale opleidingen, sportopleidingen.

Voor alle vrijwilligers wordt door de Stichting een VOG aangevraagd.

De keukenploeg bestaat uit zes vrijwilligers, die allemaal ‘ooit’ als leiding zijn meegeweest met het kinderkamp.  Ze bereiden dagelijks gezonde, verse maaltijden; ze regelen de schoonmaak van het kamphuis en de koffie  of een luisterend oor.

We zoeken vrijwilligers

Aftermovie kinderkamp

Uit de oude doos