ANBI Status Stichting vakantieweken Crooswijk en Het Oude Noorden  -2023

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: het organiseren van vakantie- en ontspanningsactiviteiten voor en met
bewoners van Crooswijk en het Oude Noorden, die daar zelf doorsociale en/of economische omstandigheden niet toe in staat zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven en beschikbaar stellen van (geld)middelen voor dit werk.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
In de praktijk betekent dit dat de stichting twee vakantieweken organiseert. Een kinderkamp dat jaarlijks plaatsvindt in de 2e week van de zomervakantie (regio midden) en een ouderenkamp dat jaarlijks plaatsvindt in augustus/september.

Financiën/vermogen:
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.

Ad a.
We vragen aan diverse fondsen een bijdrage. We stellen hiervoor een begroting- en dekkingsplan op.
Deze worden bij iedere aanvraag meegestuurd.
Ad b.
Schenkingen van particulieren ontvangen we door via social media aandacht te vragen voor onze
kampweken. We plaatsen daar een QR-code of bankrekeningnummer bij.
Ad. C
Rotary ’s en lokale artiesten hebben ons de laatste jaren geld gedoneerd. We geven dan een
presentatie over onze activiteiten. Na afloop van deze presentatie worden de aanwezige mensen in
staat gesteld om geld te doneren.

Vermogensbeheer
Onze in- en uitgaven worden bijgehouden via e-boekhouden.nl. De voorzitter en de penningmeester
hebben een eigen inlogcode. De overige bestuursleden kunnen -indien gevraagd- 24 uur per dag online toegang krijgen tot de boekhouding. De stichting heeft geen winstoogmerk. Wel proberen we een gezonde financiële reserve op te bouwen voor grotere investeringen, zoals een nieuwe muziekinstallatie en duurzame materialen voor in de keuken. De jaarlijkse winst- en verliesrekening wordt op de website gepubliceerd.

Bestuurssamenstelling:

Taco Beek – voorzitter
Judith Rijlaarsdam – secretaris
Marleen de Gruijter – penningmeester
Margreet van Brandwijk – algemeen bestuurslid
Aylin Berens – algemeen bestuurslid

Geregistreerd adres:
Zwaanshals 287
3035 KH Rotterdam

RSIN:
8037.69.908

Beloningsbeleid:
De Stichting bestaat uit vijf bestuurders die werken op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen geldelijke
beloning voor hun werkzaamheden, maar eventuele gemaakte kosten in de uitoefening van hun
functie worden vergoed. Een keer per jaar gaat het bestuur uit eten als beloning voor hun
werkzaamheden. Er wordt dan een maximumbedrag van €50,00 per persoon gehanteerd.